Spotkanie z funkcjonariuszami Policji
31.10.19r. w naszym przedszkolu gościliśmy przedstawicieli lokalnej Polcji z Komisariatu w Tworogu. Pan i pani policjant podczas pouczającej pogadanki z dziećmi chcieli zwrócić szczególną uwagę na temat niebezpiecznych sytuacji, które mogą czyhać na każde dziecko, czy to w domu, czy na podwórku. Goście uczyli przedszkolaków bezpiecznych zachowań wobec nieznanych osób, bezpiecznej zabawy oraz zachowywania się w domu w rożnych sytuacjach. Podczas zabawy ruchowej pt. "Pojazdy" przedszkolaki mogły utrwalić wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się na jezdni oraz utrwaliły numery alarmowe: 997 i 112. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły gościom pamiątkową laurkę oraz miały możliwość obejrzenia samochodu policyjnego i posłuchania sygnału z wozu policyjnego.
 
(1/12):
 
(2/12):
 
(3/12):
 
(4/12):
 
(5/12):
 
(6/12):
 
(7/12):
 
(8/12):
 
(9/12):
 
(10/12):
 
(11/12):
 
(12/12):