Spotkanie z Panią Leśnik
W naszym przedszkolu gościliśmy Panią Leśnik z Nadleśnictwa w Zawadzkiem. Pani Leśnik opowiadała dzieciom o tym, jakie zwierzęta i ptaki można spotkać w naszej okolicy. Dzieci dowiedziały się również jakie zwierzęta zapadają w zimowy sen oraz o zwyczajach niektórych zwierząt leśnych. Swoje opowiadania ilustrowała przyniesionymi pomocami dydaktycznymi - figurkami ptaków i ich przysmaków. Dzieci z zainteresowaniem słuchały gościa. Na koniec spotkania pani leśnik podarowała naszym dzieciom broszurki przyrodnicze. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Celem spotkania było:- zapoznanie dzieci z pracą leśnika,- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,- pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym,- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.
 
(1/12):
 
(2/12):
 
(3/12):
 
(4/12):
 
(5/12):
 
(6/12):
 
(7/12):
 
(8/12):
 
(9/12):
 
(10/12):
 
(11/12):
 
(12/12):