Dzień Marzyciela
Dzieci z grupy młodszej obchodziły Dzień Marzyciela. Dzieci rozmawiały o tym, co to s± marzenia, kto to jest marzyciel, o czym marz± dzieci i co chciałyby zabrać ze sob± na wyspę marzeń. Poznały wiersz “Dyzio Marzyciel”. Był czas na wspólne tańce i zabawy przy piosenkach o marzeniach. Na koniec dnia przedszkolaki rysowały swoje marzenia, z których powstało Niebo Marzeń.
 
(1/5):
 
(2/5):
 
(3/5):
 
(4/5):
 
(5/5):